Western Union je rýchly a spoľahlivý* spôsob zasielania a prijímania peňazí v hotovosti alebo na bankový účet adresáta na viac ako 500 000 partnerských pobočkách** vo viac ako 200 krajinách a územiach na celom svete bez toho, aby ste potrebovali bankový účet. Peňažnú hotovosť je možné vyplatiť už o niekoľko minút po odoslaní.

 • zaslanie alebo príjem peňazí v hotovosti v rámci Slovenska                                               
 • zaslanie peňazí do viac ako 200 krajín a území na celom svete
 • zaslanie peňazí na bankový účet príjemcu do vybraných krajín

Postup pri zasielaní peňazí

 1. Vyplňte podľa predtlače tlačivo, ktoré vám poskytnú pri priehradke.
 2. Predložte priehradkovému pracovníkovi vyplnené tlačivo a doklad totožnosti.
 3. Zaplaťte peňažnú sumu určenú na zaslanie plus sumu na poplatok za prevod v €.

Postup pri príjme peňazí

 1. Vyplňte podľa predtlače tlačivo, ktoré vám poskytnú pri priehradke.
 2. Predložte priehradkovému pracovníkovi vyplnené tlačivo spolu s dokladom totožnosti.
 3. Peniaze vám vyplatia v € bez ohľadu na to, v akej mene Vám boli peniaze odoslané.

* Prevody môžu byť oneskorené alebo služby nedostupné na základe určitých podmienok transakcie, vrátane odoslanej sumy, cieľovej krajiny, dostupnosti mien, regulačných otázok, požiadaviek na identifikáciu, otváracích hodín pobočiek, rozdielov v časových zónach alebo výberu možností s oneskorením. Na službu sa sa môžu vzťahovať aj ďalšie obmedzenia. Podrobnosti nájdete v Obchodných podmienkach.

Vyhľadajte pobočku pošty vo vašom okolí poskytujúcu službu Western Union. Bližšie informácie o službe Western Union Vám poskytneme na Infolinke +421 2 5960 9999:

 • každý deň od  07:00 - 22:00 hod.

** Údaje o umiestnení pobočiek sú aktualizované k 26.9.2017.

SPPS, a. s., Oddelenie platobných služieb

Námestie SNP 35, 811 01 Bratislava

e-mail: spps@spps.sk

Zasielanie peňazí prostredníctvom služby Western Union je bezpečné len do tej miery, ak je využívané na konkrétny overený účel. Služba nie je všeobecne prispôsobená na obchodný styk. Služba je hlavne určená pre peňažné prevody neobchodnej povahy. Prevody by sa mali realizovať len medzi osobami, ktoré sa vzájomne poznajú a dôverujú si. WESTERN UNION a Slovenská pošta, ktoré službu zasielania peňazí poskytujú v spolupráci s SPPS, nemôžu garantovať, ako so zaslanými peňažnými prostriedkami naloží druhá strana, teda príjemca peňazí. Najčastejšie dochádza k podvodnému obohateniu sa prostredníctvom obchodu realizovaného len cez internet alebo prevodov, ktoré slúžia ako forma poplatku na získanie väčšieho sľubovaného objemu peňazí. Tieto poplatky môžu byť vyžiadané aj prostredníctvom e-mailu, či inou formou.

Pokiaľ peňažné prostriedky napriek tomu zasielate, buďte mimoriadne opatrný ak posielate peniaze cudzej osobe na akýkoľvek účel, vrátane:

  • Internetový obchod (platba za automobil, platba za mobilný telefón alebo iný tovar/službu).
  • Zabezpečenie prenájmu nehnuteľnosti, o ktorej ste sa nemali možnosť osobne presvedčiť.
  • Dane a poplatky z neočakávanej výhry v lotérii alebo stávky.
  • Vrátenie stratenej cennosti alebo domáceho zvieraťa.
  • Výhodná investícia, ktorá sa Vám naskytne jedenkrát za život.
  • Odpoveď na nevyžiadaný vládny alebo úradný list – vysporiadanie dedičstva, vrátenie hotovosti za šek, nečakaný dar a ďalšie.

AK NECHCETE, ABY BOLI PENIAZE VYPLATENÉ, NEPREZRÁDZAJTE NIKOMU INFORMÁCIE O VAMI ZREALIZOVANOM PREVODE ALEBO HO VÔBEC NEREALIZUJTE!

Z praxe nemožno vylúčiť obchodné využitie zasielania peňazí prostredníctvom služby Western Union. Najdôležitejšou a základnou podmienkou by mala byť dôvera medzi odosielateľom a príjemcom platby. AK PRÍJEMCU DÔVERNE NEPOZNÁTE, ODPORÚČAME PENIAZE NEPOSIELAŤ!

WESTERN UNION, Slovenská pošta a SPPS sa v prípade nerešpektovania vydaných odporúčaní pre zasielanie peňazí dištancujú od prípadných vzniknutých škôd a vyhradzujú si právo odmietnuť vykonanie podozrivých transakcií.

Navštívte pobočku pošty poskytujúcu služby Western Union uvedenú v tomto dokumente, alebo nás požiadajte o bližšie informácie na INFOLINKE +421 2 5960 9999. Podrobný postup ako môžete uskutočniť prevod peňazí na pošte prostredníctvom služby Western Union nájdete v časti Zasielanie peňazí.

Na uskutočnenie peňažného prevodu v rámci služby Western Union nemusíte vlastniť účet v banke. Ďalšie konkrétne podmienky, ktoré musíte spĺňať ako odosielateľ, nájdete v sekcii Oficiálne schválené dokumenty, dokument Obchodné podmienky pre službu Western Union.

Klienti môžu odoslať platbu do siete viac ako 500 000 výplatných miest zástupcov vo viac ako 200 krajinách na celom svete. Služba nie je dostupná v niektorých krajinách a preto pre bližšie informácie navštívte www.westernunion.com alebo zavolajte na INFOLINKU +421 2 5960 9999.

Na vyzdvihnutie platby v rámci služby Western Union je príjemca povinný vyplniť a podpísať formulár „Príjem peňazí" u ktoréhokoľvek zástupcu Western Union v krajine príjemcu. Súčasne je príjemca povinný identifikovať sa spôsobom vyžadovaným príslušným zástupcom, pričom v niektorých krajinách je príjemca povinný uviesť aj kontrolnú otázku a odpoveď zadanú odosielateľom platby. Vyplatenie platby je spravidla podmienené preukázaním čísla peňažného prevodu „MTCN" (Money Transfer Control Number), ktoré bolo príslušnej platbe priradené. Po splnení týchto náležitostí (prípadne ďalších, závisí podľa podmienok konkrétneho zástupcu), môže zástupca vyplatiť poukázanú platbu v rámci služby Western Union Vášmu príjemcovi.

Sú to oprávnené subjekty, prostredníctvom ktorých zabezpečuje spoločnosť Western Union službu Western Union (urgentné prevody peňazí).

Slovenská pošta v spolupráci s SPPS, je zástupcom Western Union a obsluhuje klientov v sieti vybraných pobočiek pošty. Informácie o obchodných miestach, ako aj iné dokumenty vzťahujúce sa ku službe Western Union, nájdete v sekcii Oficiálne schválené dokumenty, alebo v sekcii Dokumenty na stiahnutie, ako dokument ,,Zoznam pobočiek pôšt poskytujúce službu Western Union,, alebo kliknite na tento odkaz.

Informácie o všetkých pobočkách zástupcov Western Union vo svete nájdete na stránke www.westernunion.com.

MTCN je jedinečné identifikačné číslo peňažného prevodu (Money Trasfer Control Number), ktoré poskytne zástupca odosielateľovi peňazí v momente úspešného zaslania platby v rámci služby Western Union.

Pri zasielaní peňazí do zahraničia budú peniaze vyplatené Vášmu prijímateľovi väčšinou v lokálnej mene daného štátu. Niektoré krajiny však umožňujú výplatu aj vo viacerých menách. Presná suma peňazí na vyplatenie bude vypočítaná na základe aktuálneho výmenného kurzu platného v deň prevodu finančných prostriedkov prostredníctvom služby Western Union. Avšak, pri prevodoch do niektorých krajín je presná suma vypočítaná na základe výmenného kurzu platného v čase prijatia platby.

Informácie o aktuálnych kurzoch Vám poskytneme priamo na ktoromkoľvek obchodnom mieste pošty poskytujúce službu Western Union.

WESTERN UNION si vyhradzuje právo meniť výmenný kurz počas dňa pri zasielaní/príjme peňazí. Aktuálne kurzy uvedené na stránke www.westernunion.com majú len informatívny charakter.

Toto číslo musíte poskytnúť svojmu príjemcovi za účelom vyplatenia Vami zaslanej platby v rámci služby Western Union. Toto číslo budete potrebovať taktiež v prípade, keď vy alebo Váš príjemca budete chcieť vedieť zistiť stav Vášho peňažného prevodu. MTCN číslo je dôvernou informáciou a odosielateľ ho nesmie poskytovať tretím osobám, iba príjemcovi platby.

Obvykle sú peniaze k dispozícii v krajine príjemcu do niekoľkých minút po ich odoslaní.

Za účelom preverenia stavu peňažného prevodu v rámci služby Western Union máte možnosť informovať sa na webovej stránke www.westernunion.com alebo navštívte ktorékoľvek vybrané obchodné miesto pošty poskytujúce služby Western Union. K tomuto budete potrebovať MTCN, pridelené príslušnej platbe.

Zmenu alebo zrušenie prevodu môže zrealizovať len odosielateľ platby. Je potrebné osobne navštíviť pobočku pošty poskytujúcu službu zaslania peňazí cez Western Union, kde odosielateľ platby vyplní tlačivo ,,Žiadosť o storno a zmenu prevodu“ a požiada o zmenu alebo zrušenie transakcie.

Vaše pripomienky Kontakty
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.