• nová možnosť ako získať peniaze v hotovosti na pošte
  • výhodné poplatky
  • najdostupnejšia výplatná sieť na Slovensku

Potrebujete peniaze a Váš bankomat je príliš ďaleko?

Stačí zobrať svoju platobnú kartu a navštíviť ktorúkoľvek pobočku Slovenskej pošty, na ktorej Vám požadovanú sumu z platobnej karty vyplatia v hotovosti. Výplata peňazí je možná do výšky limitu nastaveného na karte, najmenej 20,01 EUR, maximálne 1.000 EUR.

Aký je postup pri Rýchlom výbere peňazí z karty?

  1. Pri priehradke oznámite pracovníkovi pošty výšku sumy v rozmedzí od 20,01 do 1.000 EUR, ktorú si želáte z karty vybrať.
  2. Pracovníkovi predložíte platný doklad totožnosti s fotografiou, na základe ktorého Vás zidentifikuje.
  3. Následne Vás pracovník pošty vyzve na použitie platobnej karty v POS termináli a vydá Vám požadovanú sumu. Transakcia je spoplatnená podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov SPPS.
  4. Po vydaní požadovanej sumy dostanete potvrdenku o zrealizovanej transakcii.

Výška sumy na výplatuPoplatok
od 20,01 € do 100 €   1,80 €
od 100,01 € do 200,00 € 2,80 €
od 200,01 € do 300,00 € 3,80 €
od 300,01 € do 400,00 € 4,80 €
od 400,01 € do 500,00 € 5,80 €
od 500,01 € do 600,00 €  6,80 €
od 600,01 € do 700,00 € 7,80 €
od 700,01 € do 800,00 € 8,80 €
od 800,01 € do 900,00 € 9,80 €
od 900,01 € do 1.000,00 € 10,80 €

Infolinka

Bližšie informácie o Rýchlom výbere Vám poskytneme na Infolinke +421 2 5960 9999 každý deň od  07:00 do 22:00 hod.

Reklamácie

SPPS, a. s., Oddelenie platobných služieb
Námestie SNP 35, 811 01 Bratislava
e-mail: spps@spps.sk

Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.