PAY by square kód predstavuje štandardizovaný platobný QR kód*, ktorý platiteľovi umožňuje rýchle a presné zaplatenie faktúry bez nutnosti prepisovania platobných údajov do príkazu na úhradu. V súčasnosti akceptujeme PAY by square kód na takmer 1.600 prevádzkach Slovenskej pošty.

  • Jednoduché, rýchle a bezchybné spracovanie údajov o platbe - skenovanie QR kódu ušetrí približne 90% času oproti prepisovaniu údajov z faktúry
  • najdostupnejšia akceptačná sieť pobočiek na Slovensku – takmer 1.600 pôšt
  • platba bude na účte prijímateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň.
  • možnosť načítania PAY by square kódov aj z obrazovky mobilného zariadenia (len na vybraných pracoviskách označených príslušnou nálepkou)
  • možnosť vytvoriť si PAY by square kód pre platbu na ľubovoľný účet (aj svoj vlastný) v aplikácii by square vo svojom mobile - stiahnite si ju z

Appstore Gplay

Prineste si so sebou faktúru na ktorej je umiestnený  PAY by square kód, peniaze a platný doklad totožnosti na ktorúkoľvek pobočku Slovenskej pošty.

  1. Pri priehradke predložíte pracovníkovi pošty faktúru na ktorej je umiestnený PAY by square kód a platný doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas).
  2. Pracovníkovi predložíte platenú sumu za faktúru spolu s poplatkom za vykonanie úhrady. Zaplatiť môžete v hotovosti, platobnou kartou alebo Poštovou kartou.
  3. Po zaplatení faktúry dostanete potvrdenie o platbe.

Poplatky vyberané od platiteľa za úhradu faktúry prostredníctvom PAY by square kódu

Výška sumy na faktúre Poplatok
do 10,00 € vrátane 1,10 €
nad 10,00 € do 30,00 € vrátane 1,30 €
nad 30,00 € do 150,00 € vrátane 1,60 €
nad 150,00 € do 300,00 € vrátane 2,20 €
nad 300,00 € do 1.500,00 € vrátane 3.30 €
nad 1.500,00 € do 30.000,00 € vrátane 7,30 €

 

Infolinka:

Bližšie informácie o úhrade faktúr prostredníctvom PAY by square kódu Vám poskytneme na Infolinke +421 2 5960 9999 denne od  07:00 do 22:00 hod.

Reklamácie:

SPPS, a. s., Oddelenie platobných služieb

Námestie SNP 35, 811 01 Bratislava

e-mail: spps@spps.sk

* Slovenská banková asociácia prijala v roku 2013 riešenie PAY by square ako štandard pre umiestňovanie platobných údajov do QR kódov.

QR kód PAY by square je kompatibilný so štandardom SEPA.

Vaše pripomienky Kontakty
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.