Pre platiteľov (občanov):

 • obľúbený, tradičný spôsob úhrady
 • najdostupnejšia akceptačná sieť na Slovensku

Pre spoločnosti (emitentov):

 • minimalizovaná chybovosť pri spracovaní dokladu
 • jednoduché nastavenie párovania platieb v účtovnom systéme
 • lacnejšia tlač (č/b doklad)
 • možnosť tlače a distribúcie dokladu vo vlastnej réžii príjemcu platieb

Prostredníctvom ePOUKAZu na úhradu môžete zasielať peniaze na bankový účet adresáta z celého Slovenska. Slúži napríklad na platby za poistenie, energie, telekomunikačné služby, nájomné a podobne. Stačí zobrať ePOUKAZ a navštíviť ktorúkoľvek pobočku Slovenskej pošty alebo Poštovej banky, kde ho môžete zaplatiť.

Aký je postup?

 1. Pri priehradke predložíte pracovníkovi ePOUKAZ na úhradu, platenú sumu a poplatok za platbu  (podľa aktuálneho sadzobníka).
 2. Pracovníkovi predložíte platný doklad totožnosti (Občiansky preukaz) a po jeho overení ePOUKAZ na vyzvanie podpíšete z dôvodu povinnej identifikácie platiteľa.
 3. Po zaplatení dostanete ústrižok ePOUKAZu ako potvrdenie o platbe.

Poplatky vyberané od platiteľa za úhradu v hotovosti:

Suma úhrady v €

ePOUKAZ na úhradu

ePOUKAZ vo forme PAY by square

do 10,00 € vrátane

0,80 €

1,10 €

nad 10,00 € do 30,00 € vrátane

0,90 €

1,30 €

nad 30,00 € do 150,00 € vrátane

1,00 €

1,60 €

nad 150,00 € do 300,00 € vrátane

2,00 €

2,20 €

nad 300,00 € do 1 500,00 € vrátane

3,00 €

3,30 €

nad 1 500,00 € do 30 000,00 € vrátane

7,00 €

7,30 €

Postup pri vydávaní ePOUKAZov na úhradu (pre emitentov):  

ePOUKAZ na úhradu je platobný  doklad s čiarovým kódom pre rýchle a bezchybné spracovanie. Čiarový kód je strojom čitateľné označenie platobného dokladu obsahujúce všetky potrebné údaje z platobného dokladu na spracovanie (číslo účtu, suma, symboly).

Tieto údaje sa online vo forme úhrady pripíšu na zberný účet SPPS uvedený v čiarovom kóde. Takto vytvorené úhrady  predstavujú položku o platbe, ktorá bude uvedená vo výpise k danému účtu za predošlý deň. Za zaúčtovanie platieb ePOUKAZom na úhradu vystaví SPPS, a.s. na začiatku každého mesiaca faktúru za predošlé účtovné obdobie (kalendárny mesiac).

Aký je postup?

 1. Právnická osoba (firma, živnostník) uzatvorí Zmluvu o spracovaní ePOUKAZov s SPPS.
 2. Právnická osoba (emitent) dodá SPPS vstupnú dávku dát platiteľov v predpísanej štruktúre, ktorá je prílohou Zmluvy o spracovaní ePOUKAZov.
 3. SPPS emituje ePOUKAZy v mene emitenta poštou na všetkých adresátov.
 4. SPPS zabezpečuje zber úhrad od adresátov na zberný účet v Poštovej banke, odkiaľ ho na konci každého dňa prevedie na účet emitenta v určenej banke.
 5. Informácie o spracovaných ePOUKAZoch poskytuje SPPS emitentovi v elektronickej podobe v SEPA XML formáte prostredníctvom internet bankingu Poštovej banky, cez SFTP server SPPS alebo aplikáciu Multicash.

Infolinka

Bližšie informácie o ePOUKAZe na úhradu Vám poskytneme na Infolinke +421 2 5960 9999 každý deň od  07:00 do 22:00 hod.

Reklamácie

SPPS, a. s., Oddelenie platobných služieb
Námestie SNP 35, 811 01 Bratislava
e-mail: spps@spps.sk

Vaše pripomienky Kontakty
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.