Spoločnosť SPPS, a.s. bola založená 10.2.2012 Slovenskou poštou, a.s. a Poštovou bankou, a.s. ako spoločný podnik ich platobných služieb. Jej hlavným cieľom je prinášať na trh rozvoj transakčných finančných služieb a produktov, ktoré naplno využijú synergiu spojenia automatizovaných bankových systémov a širokej siete Slovenskej pošty.

Dňa 15.7.2014 Národná banka Slovenska udelila spoločnosti licenciu „platobnej inštitúcie“, čo SPPS umožnilo začať obchodovať a spracovávať produkt ePOUKAZ na úhradu a ePOUKAZ na výplatu.
Spoločnosť ročne spracuje milióny transakcií a patrí jej významný podiel na trhu v oblasti zberu pohľadávok klientov. Transakcie sú prijímané na každom obchodnom mieste Slovenskej pošty, kde je zavedený online platobný systém.

Výsledkom ďalšieho úspešného licenčného konania bolo rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 1.7.2015, ktorým spoločnosti udelila štatút „inštitúcie elektronických peňazí“, čo bol významný posun v rámci poskytovania služieb pri platení Poštovou kartou.

V marci 2016 začala spoločnosť prevádzkovať tradičnú službu prevodov peňazí - Western Union. K dnešnému dňu ju poskytuje na viac ako 600 prevádzkach Slovenskej pošty.

V auguste 2017 začala spoločnosť v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava, IDS BK a spoločnosťou Transdata poskytovať Služby cestujúcim na všetkých poštách v Bratislavskom kraji. Umožňuje tak cestujúcim v regióne kúpu električenky a dobitie elektronickej peňaženky na ďalších 111 obchodných miestach.

V júli 2018 bolo úspešne zavŕšené zosúlaďovacie konanie platobnej inštitúcie v súvislosti so zmenou zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V októbri 2018 začala spoločnosť poskytovať na všetkých poštách v SR novú službu Rýchla platba faktúr. Umožňuje platiteľom rýchle a presné zaplatenie ich faktúr bez nutnosti prepisovania platobných údajov do príkazu na úhradu.

V marci 2019 začala spoločnosť poskytovať na všetkých poštách v SR novú službu Rýchly výber. Umožňuje zákazníkom získanie hotovosti z platobnej karty ktorejkoľvek slovenskej alebo zahraničnej banky. 

Telekom O2 Orange

satro Allianz Ppabk

Generali Nmh Petitpress

Tyzden Digi Tarsago

Vaše pripomienky Kontakty
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.