Znížený poplatok pri produkte ePOUKAZ na úhradu

04.03.2019 | Aktuality | -

V období od 4.3.2019 do odvolania (najneskôr však do 15.6.2019) sa naša spoločnosť rozhodla uplatňovať pri  produkte ePOUKAZ na úhradu znížený poplatok oproti poplatkom stanoveným v Sadzobníku poplatkov SPPS, a.s..

V tomto období budeme pri ePOUKAZoch na úhradu uplatňovať poplatky v nasledovnej výške:

Suma úhrady v €

ePOUKAZ na úhradu

ePOUKAZ vo forme PAY by square

do 10,00 € vrátane

0,50 €

1,10 €

nad 10,00 € do 30,00 € vrátane

0,60 €

1,30 €

nad 30,00 € do 150,00 € vrátane

0,70 €

1,60 €

nad 150,00 € do 300,00 € vrátane

1,40 €

2,20 €

nad 300,00 € do 1 500,00 € vrátane

2,40 €

3,30 €

nad 1 500,00 € do 30 000,00 € vrátane

6,00 €

7,30 €

 
Staršie články

Vaše pripomienky Kontakty
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.