Úprava poplatkov pri produkte ePoukaz na úhradu

01.09.2019 | Aktuality | -

Od 2.9.2019 SPPS, a.s. opäť uplatňuje pri produkte ePOUKAZ na úhradu poplatky stanovené v aktuálnom Sadzobníku poplatkov SPPS, a.s.. v plnej výške bez zníženia.Staršie články

Vaše pripomienky Kontakty
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.