Nový sadzobník poplatkov SPPS platný od 15.5.2017

15.05.2017 | Aktuality | -

Spoločnosť SPPS, a.s. zavádza od 15.5.2017 nový Sadzobník poplatkov.

V novom Sadzobníku poplatkov pribudla základná sadzba pre nový produkt SPPS, a.s. - listinný platobný doklad ePOUKAZ na výplatu (od 15.5.2017) a zmenili sa pásma poplatkov vyberaných od platiteľov za platbu ePOUKAZu na úhradu (účinný od 1.7.2017). Nový sadzobník poplatkov nájdete na tomto linku.

Cieľom SPPS, a.s. je aj naďalej prinášať na trh rozvoj transakčných finančných služieb a produktov, ktoré naplno využijú synergiu spojenia automatizovaných bankových systémov a širokej siete Slovenskej pošty.
Staršie články

Vaše pripomienky Kontakty
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.