Nový sadzobník poplatkov SPPS platný od 1.5.2020

01.05.2020 | Aktuality | -

Od 1.5. vstúpil do platnosti nový Sadzobník poplatkov SPPS v časti poplatkov pre produkt ePOUKAZ na úhradu - za uhradenie ePOUKAZu na úhradu a faktúry s PAY by square kódom.

Nový sadzobník poplatkov SPPS v plnom znení nájdete v sekcii Sadzobník poplatkov (https://www.spps.sk/sadzobnik-poplatkov).Staršie články

Vaše pripomienky Kontakty
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.