ePOUKAZ na výplatu – nový produkt na trhu platobných dokladov

15.05.2017 | Aktuality | -

Spoločnosť SPPS, a.s. prináša od 15.5.2017 na trh svoj nový produkt – listinný platobný doklad ePOUKAZ na výplatu.  Je to efektívny a cenovo výhodný nástroj pre právnické osoby na odoslanie väčšieho množstva hotovostných platieb. Slúži na výplatu peňazí v hotovosti, napríklad na výplatu preplatkov, poistných plnení, dividend, výhier a podobne. Akceptuje ho viac ako 1.600 obchodných miest SPPS, a.s., ktorými sú všetky pobočky Poštovej banky a celá sieť prevádzok Slovenskej pošty.

Prostredníctvom ePOUKAZu na výplatu môžu občania dostať peniaze v hotovosti z celého lovenska. Po obdržaní ePOUKAZu poštou ho stačí zobrať a navštíviť ktorúkoľvek pobočku Slovenskej pošty alebo Poštovej banky, kde sumu na doklade občanovi bez poplatku vyplatia na základe predloženia platného dokladu totožnosti (Občiansky preukaz). Ak za občana koná zástupca (zákonný, zmluvný a pod.) SPPS identifikuje a overuje identifikáciu občana aj zástupcu, ktorý predloží doklad z ktorého je zrejmé oprávnenie na jeho zastupovanie. Po spracovaní dokladu a vrátení dokladu totožnosti pracovníkom občan na vyzvanie ePOUKAZ podpíše ako potvrdenie o prijatí peňazí. Jeho potvrdenkou o ich vyplatení je ústrižok z ePOUKAZu na výplatu.

Pri požiadavke na vyplatenie sumy nad 300 EUR je predkladateľ ePOUKAZu na výplatu povinný vopred kontaktovať príslušné obchodné miesto. V opačnom prípade berie na vedomie, že okamžitý stav finančnej hotovosti na obchodnom mieste nemusí umožňovať vyplatenie sumy v požadovanej výške.

 

Hlavné výhody ePOUKAZu na výplatu:

  • jednoduché a rýchle spracovanie dokladu na obchodných miestach
  • minimalizovaná chybovosť pri spracovaní dokladu
  • najdostupnejšia výplatná sieť na Slovensku

Viac informácií o ePOUKAZe na výplatu.

 

Cieľom SPPS, a.s. je aj naďalej prinášať na trh rozvoj transakčných finančných služieb a produktov, ktoré naplno využijú synergiu spojenia automatizovaných bankových systémov a širokej siete Slovenskej pošty.
Staršie články

Vaše pripomienky Kontakty
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.