Všeobecné

Sadzobníky

 Sadzobník poplatkov účinný od 1.5.2020, [151,6 KB] 01.05.2020
 Sadzobník poplatkov účinný od 2.1.2020, [401,6 KB] 02.01.2020
 Sadzobník poplatkov účinný od 1.3.2019, [400,8 KB] 01.03.2019
 Sadzobník poplatkov účinný od 14.9.2018, [61,5 KB] 14.09.2018
 Sadzobník poplatkov účinný od 2.5.2018, [113,1 KB] 02.05.2018
 Sadzobník poplatkov účinný od 15.5.2017, [106,7 KB] 15.05.2017
 Sadzobník poplatkov účinný od 1.12.2016, [120,5 KB] 01.12.2016
 Sadzobník poplatkov účinný od 23.11.2015, [105,8 KB] 23.11.2015

Reklamačný poriadok

 Reklamačný poriadok účinný od 25.5.2018, [403,9 KB] 25.05.2018
 Reklamačný poriadok učinný od 15.2.2017, [119,3 KB] 15.02.2017
 Reklamačný poriadok účinný od 23.11.2015, [156,1 KB] 23.11.2015

ePoukaz

ePoukaz na úhradu

 Obchodné podmienky ePOUKAZ na úhradu od 13.5.2020, [574,2 KB] 13.05.2020
 Obchodne podmienky ePOUKAZ na úhradu, [211,2 KB] 17.10.2018
 Obchodné podmienky ePOUKAZ na úhradu od 25.5.2018, [429,1 KB] 25.05.2018
 Obchodné podmienky ePoukaz na úhradu, [160,5 KB] 08.07.2016
 Obchodné podmienky ePOUKAZ, [433,4 KB] 01.12.2014

ePoukaz na výplatu

 Obchodné podmienky ePOUKAZ na výplatu platné od 25.5.2018, [420,2 KB] 25.05.2018
 Obchodné podmienky ePOUKAZ na výplatu, [80,7 KB] 04.12.2017
 Informácie o spracovaní osobných údajov-sprostredkovatelia, [56,8 KB] -

Poštová karta

 Obchodné podmienky POŠTOVÁ KARTA – KOMERČNÁ Vydanie Karty a poskytnutie Platobnej funkcionality Poštovej karty - Komerčnej, [244,9 KB] 06.12.2018
 Obchodné podmienky Poštová karta platné od 1.8.2018, [653,4 KB] 01.08.2018
 Obchodné podmienky Poštová karta platné od 25.5.2018, [447,8 KB] 25.05.2018
 Obchodné podmienky Poštová karta, [172 KB] 09.10.2017
 Podmienky pre akceptáciu Predplatených kariet, [114,2 KB] 18.07.2016
 Vydanie Karty a poskytnutie Platobnej funkcionality Poštovej karty - Komerčnej, [223,2 KB] 01.02.2017
 Obchodné podmienky Poštová karta/Vydanie Karty a poskytnutie Platobnej funkcionality Poštovej karty, [491,7 KB] 15.03.2017
 Obchodné podmienky Poštová karta - Komerčná/Vydanie Karty a poskytnutie Platobnej funkcionality Poštovej karty - Komerčnej, [226,5 KB] 31.05.2016
 Obchodné podmienky – Poštová karta (platné v režime limitovanej siete), [630,3 KB] 31.12.2016
 Obchodné podmienky Poštová karta, [491,7 KB] 15.03.2017
 Obchodné podmienky – Poštová karta (platné v režime limitovanej siete), [212,1 KB] 18.07.2016
 Obchodné podmienky – Poštová karta (platné v režime limitovanej siete), [208,2 KB] 31.05.2016
 Podmienky pre akceptáciu Predplatených kariet, [222,1 KB] 23.11.2015
 Obchodné podmienky Poštová karta - Komerčná/Vydanie Karty a poskytnutie Platobnej funkcionality Poštovej karty - Komerčnej, [617 KB] 23.11.2015
 Obchodné podmienky Poštová karta/Vydanie Karty a poskytnutie Platobnej funkcionality Poštovej karty, [477,7 KB] 23.11.2015
 Obchodné podmienky – Poštová karta (platné v režime limitovanej siete), [271,1 KB] 13.10.2014
 Obchodné podmienky – Poštová karta (platné v režime limitovanej siete), [381,2 KB] 01.01.2015
 Obchodné podmienky – Poštová karta (platné v režime limitovanej siete), [413,4 KB] 23.11.2015
 Obchodné podmienky – Poštová karta (platné v režime limitovanej siete), [760,9 KB] 17.12.2015
 Obchodné podmienky – Poštová karta (platné v režime limitovanej siete), [624,1 KB] 01.02.2016
 Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam POŠTOVÁ KARTA Vydanie Karty a poskytnutie Platobnej funkcionality Poštovej karty, [75,7 KB] -

Western Union

 SADZOBNÍK POPLATKOV WESTERN UNION platný od 1. 7. 2017, [221,1 KB] 01.07.2017
 Obchodné podmienky platné pre službu Western Union Money Transfer, [48,5 KB] 01.09.2016
 Obchodné podmienky platné pre službu Western Union Money Transfer, [424,2 KB] 15.05.2018
 Sadzobník poplatkov pre službu Western Union / List of Western Union Service Fees, [221,1 KB] 01.03.2016
 Western Union Money Transfer Service Terms and Conditions, [39,5 KB] 01.09.2016
 Obchodné podmienky platné pre službu Western UNION Money Transfer, [427,3 KB] 01.05.2020
 Zoznam pobočiek pôšt poskytujúce službu Western Union / List of Western Union Branches, [171,7 KB] 20.06.2017
 VZOR/SPECIMEN- Pre zaslanie peňazí/Pre príjem peňazí - tlačivo / To Send Money/To Receive Money – Form, [78,1 KB] 01.09.2016
 VZOR/SPECIMEN - Žiadosť o storno a zmenu / Adjustment and Cancellation Request Form, [218,6 KB] 01.03.2016
 VZOR/SPECIMEN - Reklamačný formulár ku službe Western Union / Payment Query Form, [125,8 KB] 01.09.2016
 VZOR/SPECIMEN - Pre zasielanie peňazí / pre príjem peňazí, [523,8 KB] -

Služby cestujúcim

 Osobitné podmienky Služby cestujúcim, [24,2 KB] 19.08.2017

Ochrana osobných údajov

 Informácie o ochrane osobných údajov, [427,6 KB] 25.05.2018

Predplatená karta SKPAY

 Obchodné podmienky pre predplatené karty - SKPAY, [98,1 KB] 01.12.2019
Vaše pripomienky Kontakty
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.